Niskie oprocentowanie kredytów na cele proekologiczne

w woj. zachodniopomorskim

! ! ! ! ! ! ! Kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW ! ! ! ! ! ! ! !


Czym jest preferencyjny kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW?


To inwestycyjny kredyt BOŚ Banku z dopłatą do oprocentowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane kredytem z dofinansowaniem WFOŚiGW?

m.in.

 • przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na energooszczędne opalane gazem, olejem opałowymn, odpadami lub zasilane energia elektryczną, budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych - zakup i montaż kotłów niskoemisyjnych, zakup i montaż m.in. kotłów do termicznego przekształacania odpadów
 • zakup i montaz pomp ciepła, baterii i kolektorów słonecznych oraz systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii, kotłów opalanych biomasą, systemów kominkowych, budowa małych elektrowni wodnych, siłowni i turbin wiatrowyc , urządzeń służącychdo produkcji biomasy przetwarzanej w paliwo energetyczne

O kredyt preferencyjny z dofinasowaniem WFOŚiGW mogą sie ubiegać:


 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 • mikroprzedsiebiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe realizujący inwestycje w województwie zachodniopomorskim

Co warto wiedzieć o kredycie z dofinansowaniem WFOŚiGW?


 • maksymalny koszt całkowity zadania - 1 mln zł
 • wymagany wkład własny - 20 %
 • maksymalny okres kredytowania - 7 lat
 • oprocentowanie kredytu - WIBOR 3M minus 3 p.p. nie mniej niż 2 % w skali roku*
 • prowizja przygotowawcza - 2 % wartości kredytu

*RRSO na dzień 18 marca 2011 r. wynosi 6,15 %, dla kwoty kredytu 8 000,00 zł i dla okresu kredytowania 12 miesięcy

Pełne informacje  na temat warunków uzyskania kredytu oraz opłat i prowizji można uzyskać na stronie www.bosbank.pl i w placówkach BOŚ Banku w województwie zachodniopomorskim.


Oddział w Szczecinie

ul. Monte Cassino 16

tel. 091 480 06 00

e-mail: szczecin@bosbank.pl