Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może byd ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).


Stały, dynamiczny wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej powoduje, że to bezpieczne i niewyczerpalne źródło energii odnawialnej staje się dziś dla nas jeszcze większym dobrodziejstwem. Odpowiednio dobrane i zainstalowane kolektory słoneczne pozwalają na oszczędności ok. 70% energii cieplnej zużywanej w ciągu roku. Nie bez znaczenia jest również zbawienny wpływ kolektorów słonecznych na środowisko naturalne. Próżniowe kolektory słoneczne z uwagi na swoją trwałość oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania wody i pomieszczeo to solidna inwestycja w przyszłość.

 

Przekazywanie ciepła przez kolektory często mija się w czasie z zapotrzebowaniem na to ciepło, dlatego instalacje solarne z reguły wyposażane są w magazyny ciepła - zasobniki. Ciepło przechwycone przez kolektor lub zespół kolektorów jest odprowadzane do zasobnika ciepła za pomocą czynnika grzewczego w celu dalszego wykorzystania.

 

Sterownik instalacji działa w taki sposób, że wychwytuje każdą nadwyżkę ciepła, jaką można przekazać i zakumulowad w zasobniku. Dalsze wykorzystanie ciepła zależy od potrzeb np. może to być wspomaganie wytwarzania, a w miesiącach letnich nawet wyłączne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (CWU). Także do wspomagania niskotemperaturowych instalacji centralnego ogrzewania (CO) lub do podgrzewania wody basenowej.


Instalacje solarne można wyposażać w sterowniki, które panują nie tylko nad optymalnym wykorzystaniem ciepła słonecznego, ale także zawiadują całą instalacją CO, przygotowania i dystrybucji CWU łącznie z regulowaniem pracą kotła (opalanego gazem, olejem itp.) i reagowaniem na zmiany pogodowe.


Nasze produkty zapewniają długoletnią i bezawaryjną pracę. Zapewniamy profesjonalny montaż kolektorów.