Pompy ciepła

W ofercie naszego Przedsiębiorstwa znajduje się kilka rodzajów pomp ciepła, których montaż związany jest z Państwa indywidualną potrzebą.

 

Pompa ciepła to urządzenie odbierające ciepło z tzw. dolnego źródła ciepła o niskiej temperaturze (powietrza, gruntu, wody) i przekazuje do górnego źródła ciepła o wysokiej temperaturze (instalacje CO, CWU). Odbywa się to kosztem doprowadzonej energii elektrycznej użytej do napędu sprężarki. Ponieważ pozyskujemy darmową energię odnawialną z dolnego źródła, efektywnośd pompy ciepła waha się w granicach od 2,5 do 6. Znaczy to ze za 1kW energii elektrycznej włożonej do napędu pompy ciepła uzyskujemy od 2,5-6 kW energii cieplnej w górnym źródle ciepła.

 

 

 

 

Dolne źródło jest jednym z najbardziej istotnych elementów systemu. Rodzaj dolnego źródła jest uzależniony od sposobu wykorzystania pompy ciepła oraz warunków instalacji pompy. W przypadku jeżeli pompa jest wykorzystywana jako urządzenie chłodnicze, dolnym źródłem jest np. chłodnia, woda chłodząca z wtryskarek, woda lodowa itp. Jeżeli pompa ciepła jest wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie grzewcze (ogrzewanie domu, ciepłej wody itd.), musimy wykonad dolne źródło naturalne (odnawialne), z którego jest możliwy skuteczny odbiór energii cieplnej. Dolne źródło powinno się charakteryzować przede wszystkim niezmiennością temperatury w ciągu roku. Efektywność pompy ciepła rośnie wraz ze wzrostem temperatury dolnego źródła.

 

    


Należy pamiętać, że prawidłowa, ekonomiczna praca pompy ciepła zależy, poza prawidłowo dobranym wysokiej klasy urządzeniem, również od prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji dolnego źródła oraz instalacji CO. Kompleksowe zlecenie instalacji niesie ogromne korzyści: - jedna firma odpowiada za całość systemu, poza tym inwestor nie musi szukać kilku firm wykonawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomp ciepła, które owocuje zadowoleniem klientów z naszej obsługi i użytkowania instalacji.