Rekuperacja - wentylacja mechaniczna

Ludzie pobierają tlen z powietrza i oddają do niego dwutlenek węgla. W ciągu godziny jedna osoba może wytworzyć do 75 litrów CO2 oraz do 175 gramów pary wodnej. Aby zapewnić w pomieszczeniu zdrowy klimat, należy znajdujące się tam zużyte powietrze, zapachy oraz wilgoć odprowadzić na zewnątrz. Ochrona przed zawilgoceniem stanowi główny problem do rozwiązania celem uniknięcia szkód w budynku. Gdyby tej wilgoci nie odprowadzać skutecznie na zewnątrz, to skraplałaby się ona i osiadała w pomieszczeniach. Taka sytuacja może być przyczyną wielu niedogodności, od rozwijania się pleśni poczynając, a na poważnych uszkodzeniach całego budynku kończąc. Wentylacja mechaniczna pozwala na stałą i kontrolowaną wymianę powietrza. Wbudowane zestawy filtrów pozwalają na oczyszczenie nawiewanego powietrza z pyłków i kurzu, co jest szczególnie ważne dla ludzi cierpiących na alergię. Dla dobrego samopoczucia ludzi ważny jest również fakt, że do pomieszczeń nie przenika zewnętrzny hałas, związany przykładowo z ruchem drogowym, gdyż przy kontrolowanej wentylacji domu okna mogą pozostać zamknięte. Pozostaje jeszcze jeden niezwykle istotny aspekt wentylacji – możliwość zastosowania rekuperatora - wymiennika odzyskującego ciepło z powietrza wywiewanego. Odzysk energii pozwala na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku generując oszczędności nawet do 25% w skali roku w porównaniu do budynku z klasyczną wentylacją grawitacyjną.


Zasada zastosowania wymiennika odzyskującego ciepło z powietrza wywiewanego w budynku.

Sercem urządzenia recoVAIR firmy Vaillant jest wysokoefektywny aluminiowy wymiennik przeciwprądowo-krzyżowy pozwalający osiągać sprawność odzysku ciepła na poziomie 95%. Praca oszczędnych wentylatorów prądu stałego regulowana jest w sposób pozwalający na stałowartościową regulację objętościowego natężenia przepływu powietrza. Elementem istotnie podnoszącym komfort użytkowania rekuperatora jest oferowane w cenie cyfrowe zdalne sterowanie z programatorem tygodniowym. Urządzenie prezentuje się bardzo estetycznie dzięki lakierowanej na biało, metalowej obudowie.
System wentylacyjny recoVAIR w skrócie
•    System wentylacyjny pomieszczeń mieszkalnych z odzyskiwaniem ciepła
•    Dwie typowielkości wydajności: 275 m3 i 350 m3 natężenia przepływu powietrza na godzinę, przeznaczone dla domów o powierzchni mieszkalnej od 180 do 260 m2
•    Możliwość współpracy ze wszystkimi systemami grzewczymi
•    Wentylatory z silnikami prądu stałego z regulacją stałego natężenia przepływu powietrza dla zrównoważenia strumieni
•    Możliwość pracy do temperatury zewnętrznej – 7 °C bez zamarzania wymiennika ciepła
•    Cyfrowe urządzenie do zdalnego sterowania z 3–stopniowym i z automatycznym trybem pracy
•    Możliwość przyłączenia zespołu obejściowego do pracy w lecie
•    Prosty montaż i konserwacja
•    Łatwy transport, gdyż masa systemu wynosi tylko 41 lub 45 kg

źródło: www.vaillant.pl

Vitovent 300 firmy Viessmann jest kompaktowym urządzeniem wchodzącym w skład systemu wentylacji pomieszczeń z odzyskiem ciepła. Powietrze usuwane z pomieszczeń prowadzone jest dodatkowo przez wymiennik ciepła, przekazujący jego ciepło zimnemu świeżemu powietrzu doprowadzanemu następnie do pomieszczeń budynku. W ten sposób można odzyskać do 90% ciepła. Korzyści są oczywiste: świeże, przefiltrowane i podgrzane powietrze we wszystkich pomieszczeniach - bez otwierania okien. Mieszkańcy nie są narażani na hałas uliczny, pył i spaliny. Powietrze nawiewane oczyszczane jest ponadto przez skuteczny filtr przeciwpyłkowy 6 klasy filtracji. W ten sposób nawet alergicy mogą cieszyć się zawsze dobrym klimatem.


Vitovent 300 o wydajności powietrza do 300 m3/h może być stosowany dla budynków o powierzchni wentylowanej do 180 m2. Zapewnia usuwanie powietrza z pomieszczeń takich jak łazienka, kuchnia, WC i jednoczesne nawiewanie powietrza świeżego do pomieszczeń "czystych" (pokój, sypialnia).
Z zalet systemu Vitovent 300 można korzystać również poza sezonem grzewczym - dzięki układowi obejściowemu powietrza (Bypass) można w lecie ominąć niepotrzebny teraz wymiennik ciepła i doprowadzać do mieszkania chłodne powietrze z zewnątrz. System może współpracować z tzw. gruntowym wymiennikiem ciepła, który zimą zapewnia wstępne podgrzanie powietrza ciepłem gruntu, a latem schłodzenie powietrza pobieranego z zewnątrz budynku. 


Źródło: materiały firmy Viessmann

System monitoruje jakość powietrza: kurz, pyłki i zanieczyszczenia są wychwytywane dzięki dokładnej filtracji a jednocześnie usuwamy z budynku CO2 i wilgoć. Chroni to budynek przed zawilgoceniem i usuwa ewentualne siedliska roztoczy oraz pleśni.
Komfort jest szczególnie istotny dla wrażliwych ludzi, takich jak osoby cierpiące na alergię. Kolejną zaletą rekuperatora jest redukcja hałasu w budynku wynikająca z cichej pracy urządzenia.