Studnie głębinowe

Woda jest potrzebna do rozpoczęcia robót budowlanych. Po zakończeniu budowy, istniejąca studnia będzie służyć do zaopatrzenia budynku w wodę i do celów bytowych mieszkańców, oraz podlewania ogrodu.

Mimo podłączenia do wodociągu, właściciele często decydują się na korzystanie ze studni. Woda ze studni jest wykorzystywana do podlewania ogrodu, trawnika, lub umycia samochodu. Robią tak ze względu na to, że za wodę wodociągową trzeba płacić dostawcy (cena wody i ścieku), a podlewając ogród wodą ze studni, ponosi się jedynie koszt energii elektrycznej do napędu pompy. Zwykle wydajność pompy o mocy 1 kW wynosi 2-3000 litrów na godzinę. W celu podłączenia własnego ujęcia wody do instalacji domowej zasilanej z wodociągów należy wykorzystać zawór antyskażeniowy, który zapobiega dostawaniu się wody z domu do wodociągu.


Która studnia jest lepsza ?

Najlepsza jest studnia, która daje dużo czystej wody. Z reguły są to studnie głębinowe.

Materiał PCV jednoczy w sobie szereg cech i zalet, które są szczególnie pożądane przy budowie studni głębinowych do wody pitnej.

Zalety tworzywa PCV
· jest odporne na korozję
· ma niski ciężar właściwy, dzięki czemu rury z PCV łatwo transportować i instalować
· łatwo poddaje się obróbce
· rury i filtry wykonane z PCV mają gładką powierzchnię co jest hydraulicznie korzystne i zapobiega inkrustacjom
· jest atrakcyjne cenowo w porównaniu z rozwiązaniami ze stali

Wszystkie rury z PCV są dopuszczone do stosowania w systemach wody pitnej, a proces produkcji rur i filtrów z PCV kontrolowany jest w regularnych odstępach czasu.