Niskie oprocentowanie kredytów na cele proekologiczne

w woj. zachodniopomorskim

! ! ! ! ! ! ! Kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW ! ! ! ! ! ! ! !


Czym jest preferencyjny kredyt z dofinansowaniem WFOŚiGW?


To inwestycyjny kredyt BOŚ Banku z dopłatą do oprocentowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane kredytem z dofinansowaniem WFOŚiGW?

m.in.

 • przebudowa kotłowni opalanych paliwem stałym na energooszczędne opalane gazem, olejem opałowymn, odpadami lub zasilane energia elektryczną, budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych – zakup i montaż kotłów niskoemisyjnych, zakup i montaż m.in. kotłów do termicznego przekształacania odpadów
 • zakup i montaz pomp ciepła, baterii i kolektorów słonecznych oraz systemów biwalentnych w układzie z odnawialnymi źródłami energii, kotłów opalanych biomasą, systemów kominkowych, budowa małych elektrowni wodnych, siłowni i turbin wiatrowyc , urządzeń służącychdo produkcji biomasy przetwarzanej w paliwo energetyczne

O kredyt preferencyjny z dofinasowaniem WFOŚiGW mogą sie ubiegać:


 • osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 • mikroprzedsiebiorstwa
 • jednostki sektora finansów publicznych
 • korporacje, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe realizujący inwestycje w województwie zachodniopomorskim

Co warto wiedzieć o kredycie z dofinansowaniem WFOŚiGW?


 • maksymalny koszt całkowity zadania – 1 mln zł
 • wymagany wkład własny – 20 %
 • maksymalny okres kredytowania – 7 lat
 • oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M minus 3 p.p. nie mniej niż 2 % w skali roku*
 • prowizja przygotowawcza – 2 % wartości kredytu

*RRSO na dzień 18 marca 2011 r. wynosi 6,15 %, dla kwoty kredytu 8 000,00 zł i dla okresu kredytowania 12 miesięcy

Pełne informacje  na temat warunków uzyskania kredytu oraz opłat i prowizji można uzyskać na stronie www.bosbank.pl w placówkach BOŚ Banku w województwie zachodniopomorskim.


Oddział w Szczecinie

ul. Monte Cassino 16

tel. 091 480 06 00

e-mail: szczecin@bosbank.plSzanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wielecka 9, 72-010 Police
 • DOM Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony za pomocą wysłana maila na adres: biuro@twojapompa.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI