Kolektory słoneczne

Kolektor słoneczny jest to urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło. Energia słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest na energię cieplną nośnika ciepła, którym może byd ciecz (glikol, woda) lub gaz (np. powietrze).


Stały, dynamiczny wzrost cen energii cieplnej i elektrycznej powoduje, że to bezpieczne i niewyczerpalne źródło energii odnawialnej staje się dziś dla nas jeszcze większym dobrodziejstwem. Odpowiednio dobrane i zainstalowane kolektory słoneczne pozwalają na oszczędności ok. 70% energii cieplnej zużywanej w ciągu roku. Nie bez znaczenia jest również zbawienny wpływ kolektorów słonecznych na środowisko naturalne. Próżniowe kolektory słoneczne z uwagi na swoją trwałość oraz zmniejszenie kosztów ogrzewania wody i pomieszczeo to solidna inwestycja w przyszłość.

 

Przekazywanie ciepła przez kolektory często mija się w czasie z zapotrzebowaniem na to ciepło, dlatego instalacje solarne z reguły wyposażane są w magazyny ciepła – zasobniki. Ciepło przechwycone przez kolektor lub zespół kolektorów jest odprowadzane do zasobnika ciepła za pomocą czynnika grzewczego w celu dalszego wykorzystania.

 

Sterownik instalacji działa w taki sposób, że wychwytuje każdą nadwyżkę ciepła, jaką można przekazać i zakumulowad w zasobniku. Dalsze wykorzystanie ciepła zależy od potrzeb np. może to być wspomaganie wytwarzania, a w miesiącach letnich nawet wyłączne wytwarzanie ciepłej wody użytkowej (CWU). Także do wspomagania niskotemperaturowych instalacji centralnego ogrzewania (CO) lub do podgrzewania wody basenowej.


Instalacje solarne można wyposażać w sterowniki, które panują nie tylko nad optymalnym wykorzystaniem ciepła słonecznego, ale także zawiadują całą instalacją CO, przygotowania i dystrybucji CWU łącznie z regulowaniem pracą kotła (opalanego gazem, olejem itp.) i reagowaniem na zmiany pogodowe.


Nasze produkty zapewniają długoletnią i bezawaryjną pracę. Zapewniamy profesjonalny montaż kolektorów.

 

 

 

 


Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wielecka 9, 72-010 Police
 • DOM Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony za pomocą wysłana maila na adres: biuro@twojapompa.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI