Pompy ciepła

W ofercie naszego Przedsiębiorstwa znajduje się kilka rodzajów pomp ciepła, których montaż związany jest z Państwa indywidualną potrzebą.

 

Pompa ciepła to urządzenie odbierające ciepło z tzw. dolnego źródła ciepła o niskiej temperaturze (powietrza, gruntu, wody) i przekazuje do górnego źródła ciepła o wysokiej temperaturze (instalacje CO, CWU). Odbywa się to kosztem doprowadzonej energii elektrycznej użytej do napędu sprężarki. Ponieważ pozyskujemy darmową energię odnawialną z dolnego źródła, efektywnośd pompy ciepła waha się w granicach od 2,5 do 6. Znaczy to ze za 1kW energii elektrycznej włożonej do napędu pompy ciepła uzyskujemy od 2,5-6 kW energii cieplnej w górnym źródle ciepła.

 

 

 

 

Dolne źródło jest jednym z najbardziej istotnych elementów systemu. Rodzaj dolnego źródła jest uzależniony od sposobu wykorzystania pompy ciepła oraz warunków instalacji pompy. W przypadku jeżeli pompa jest wykorzystywana jako urządzenie chłodnicze, dolnym źródłem jest np. chłodnia, woda chłodząca z wtryskarek, woda lodowa itp. Jeżeli pompa ciepła jest wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie grzewcze (ogrzewanie domu, ciepłej wody itd.), musimy wykonad dolne źródło naturalne (odnawialne), z którego jest możliwy skuteczny odbiór energii cieplnej. Dolne źródło powinno się charakteryzować przede wszystkim niezmiennością temperatury w ciągu roku. Efektywność pompy ciepła rośnie wraz ze wzrostem temperatury dolnego źródła.

 

    


Należy pamiętać, że prawidłowa, ekonomiczna praca pompy ciepła zależy, poza prawidłowo dobranym wysokiej klasy urządzeniem, również od prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji dolnego źródła oraz instalacji CO. Kompleksowe zlecenie instalacji niesie ogromne korzyści: – jedna firma odpowiada za całość systemu, poza tym inwestor nie musi szukać kilku firm wykonawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie pomp ciepła, które owocuje zadowoleniem klientów z naszej obsługi i użytkowania instalacji.

 

 

 

 

 


Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wielecka 9, 72-010 Police
 • DOM Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony za pomocą wysłana maila na adres: biuro@twojapompa.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI