Odwierty pionowe

Zdecydowanie najlepszym źródłem zasilania pomp ciepła są odwierty pionowe. Właściwie dobrane stanowią fundament prawidłowej pracy pompy ciepła pozyskując ciepło z wnętrza Ziemi. Niezależnie od kaprysów pogody, zwłaszcza przedłużającej się zimy, będą stabilnym źródłem zasilania pomp ciepła, a latem praktycznie niewyczerpalnym źródłem chłodu.

 

     

 

Realizacja dolnego źródła ciepła poprzez wykonanie odwiertów pionowych jest nie jako koniecznością w przypadku, gdy działka, która chcemy wykorzystać jako dolne źródło nie jest odpowiednio duża lub tez sposób jej zagospodarowania uniemożliwia wykonanie dolnego źródła w inny sposób. W przypadku odwiertów ciepło pobierane jest nie z wody, lecz z gruntu. Choć gdyby okazało sie, ze na odpowiedniej głębokości trafimy na podziemne źródła wody to będzie to dodatkowy plus dla sprawności naszego układu.


Ilość wykonanych odwiertów jest ściśle powiązana z zapotrzebowaniem na moc cieplna. Dla obliczenia zapotrzebowania na ciepło należy przyjąć, ze z 1mb odwiertu pionowego można uzyskać około 55W mocy cieplnej tj. 0,055kW. Dla przykładu (jak w ocenie dla studni z wodą), aby uzyskać mocą 10kW należy wykonać odwierty na głębokość około 180m. Nie ma jednak konieczności wiercenia sie na tak duża głębokość gdyż można odwierty podzielić tak, by sumaryczna długość odwiertów dała nam 180m, np. 2x90m. Należy jednak zachować odpowiednią odległość pomiędzy odwiertami. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy wykonanymi odwiertami nie powinna być mniejsza jak 7,0 m.

 

Zalety:

– duża wydajność cieplna (temperatura gruntu nie spada poniżej 2 C )

– wysoka sprawność układu grzewczego (powyżej 400% !!!)

– brak konieczności posiadania dużej działki


Wady:

– brak


Do wykonania odwiertów dla pomp ciepła wykorzystujemy najnowszej generacji wiertnice wykonujące nawet do 300 m odwiert.

 

 


Szanowna Użytkowniczko/Szanowny Użytkowniku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r(zwanego dalej „Rozporządzenie”) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Wielecka 9, 72-010 Police
 • DOM Sp. z o.o. nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. przygotowania odpowiedzi na zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.
  2. przesyłania informacji marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zw. z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawa telekomunikacyjnego (zgoda alternatywna) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na zapytanie oraz do czasu cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia/zapomnienia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizację wszystkich powyższych praw można zrealizować poprzez wniosek złożony za pomocą wysłana maila na adres: biuro@twojapompa.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Regulatora, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji wniosku z zapytaniem. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na wysłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
POLITYKA PRYWATNOŚCI